Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α Πύλης στα πλαίσια εφαρμογής του Άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργιάς της ΔΕΥΑ καθώς και στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών, αποφάσισε να προβεί σε άμεση διακοπή των παροχών ύδρευσης με οφειλή πάνω από 250 ευρώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η διακοπή υδροδότησης στους οφειλέτες θα γίνει χωρίς καμία άλλη ατομική ειδοποίηση και για την επανασύνδεση θα υπάρξει επιβάρυνση του τέλους επανασύνδεσης που προβλέπεται από τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑ.

Η έναρξη διαδικασίας διακοπής παροχής υδροδότησης σε οφειλέτες θα ξεκινήσει στις 7/10/2020.

Παρακαλούνται οι δημότες να προχωρήσουν σε εξόφληση ή διακανονισμό των οφειλών τους για αποφυγή διακοπής υδροδότησης και καταβολή παραβόλου επανασύνδεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Πύλης (Βαμβέτσου 1 Πύλη) και στο τηλέφωνο 24340 22700.