Ο Δήμος Πύλης στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και σωστής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Πύλης, καθιστά γνωστό ότι δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου εδώ o προσωρινός πίνακας των κενών θέσεων της Λαϊκής Αγοράς Πύλης.

Ο Πίνακας είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων και δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων έως τις 23 Ιουνίου 2020.