Ο δήμος Πύλης ενέκρινε τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, για τις κατηγορίες προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι ΥΕ εργάτες καθαριότητας (3), ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων (2), ΔΕ οδηγοί (2), ΔΕ χειριστές μηχανήματος έργου (3). Οι προσληφθέντες θα καλύψουν αυξημένες εποχικές ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας που δημιουργούνται από τη μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση που παρουσιάζεται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου, ιδίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, δεδομένου ότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψή τους.