Η περιφέρεια Θεσσαλίας εξακολουθεί να κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργία στη χώρα σύμφωνα και με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ.Τ. Τον περασμένο Μάρτιο το ποσοστό εκτινάχτηκε στο 28,5% στην Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στερεάς πίσω μόνο από την Αποκεντρωμένη Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με 28,8%. Σε σύγκριση μάλιστα με τον αντίστοιχο μήνα (Μάρτιος) πέρυσι η διαφορά είναι αισθητή (26,4%), ενώ αύξηση παρατηρείται και σε σχέση με το ποσοστό του Φεβρουαρίου (27,2%).
Σε όλη την επικράτεια, το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες έφτανε το 28,8% και στους άνδρες το 20,4%...
Τ.Π.