Στην ένατη θέση πανελλαδικά, στο νέο ΕΣΠΑ, είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, που εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελευταία μέρα του 2016. Τη διετία 2015-2016 η απορροφητικότητα των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ειδικότερα από το  σύνολο των κοινοτικών πόρων 301,2 εκ. ευρώ του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διατέθηκαν μέσα σε δυο χρόνια 26,882 εκ. ευρώ με το ποσοστό απορρόφησης να φτάνει το 8,92%.
Πρωταθλήτρια των ΠΕΠ αναδεικνύεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό απορρόφησης 13,54% και έπεται η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ποσοστό 11,63%. Ακολουθούν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου 10,91% και Πελοποννήσου με ποσοστό 10,35% . Ως προς τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, δηλαδή αυτή της Αττικής, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 8,43%, αρκετά χαμηλα…
Τ.Π.