Στο Ευρωπαϊκό έργο «Heat-Shield» συμμετέχει με αξιώσεις η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) Τρικάλων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συγκεκριμένη δράση καλείται να παρατηρήσει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή του 21ου αιώνα για την υγεία, την κοινωνική συνοχή, καθώς και την οικονομία ολόκληρου του πλανήτη.
Η τοπική Σχολή θα κληθεί να μελετήσει την θερμική αντοχή των εργαζομένων σε συνθήκες προσομοίωσης υπερθέρμανσης του πλανήτη, ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση και με την συμμετοχή κρατικών, βιομηχανικών, ερευνητικών και κοινωνικών φορέων. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα αξιολογηθούν στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση - η οποία είναι και ο χρηματοδότης - με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών οι οποίες θα προάγουν την υγεία και την πρόληψη ασθενειών, θα συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και θα σηματοδοτήσουν την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στις επόμενες δεκαετίες.
Η επίσημη παρουσίαση του έργου έγινε το διήμερο 21/22 Ιανουαρίου στη Ζυρίχη της Ελβετίας…
Τ.Π.