Εγκρίθηκε από το υπουργείο το ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ, σε πρώτη φάση, προς την περιφέρεια Θεσσαλίας για τη γέφυρα Διάβας. Στις 31 Μαΐου θα ανοίξουν οι προσφορές των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε σταδιακά να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Σύμφωνα με τη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας που αναρτήθηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας ο εργολάβος που θα αναλάβει την ανακατασκευή της γέφυρας πρέπει να δώσει πρόσβαση μέσα σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το όλο  έργο έχει χρονοδιάγραμμα κατασκευής τον έναν χρόνο…
Τ.Π.