Στα 56.000 ανέρχονται τα στρέμματα που έχουν πλημμυρίσει ολικώς ή μερικώς στην κεντρική και ανατολική πεδιάδα της Δυτικής Θεσσαλίας από τις έντονες βροχοπτώσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου. Αυτό προκύπτει, σύμφωνα με την πρώτη δορυφορική, αλλά και επιτόπια καταγραφή του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας  του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ).
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο τρίγωνο Μαραθέα, Μεταμόρφωση, Φαρκαδόνα. «Πρόκειται για την πιο χαμηλά υψομετρική περιοχή, η οποία είναι παράλληλα ελλειμματική σε εγγειοβελτιωτικά έργα περιορισμού της κοίτης» δηλώνει ο γεωλόγος Σωτήρης Βαλκανιώτης. Επισήμανε μάλιστα την ανάγκη ύπαρξης ενός εθνικού συστήματος ελέγχου με βάση δορυφορικά δεδομένα το οποίο να πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο και επικύρωση των ζημιών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δίνοντας στους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς (ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ) λιγότερο χρόνο, άμεση απόκριση, χωρική ακρίβεια και σημαντικό περιορισμό της ανάγκης επί τόπου ελέγχων.
Και όλα αυτά για ένα πρόβλημα που εντοπίζεται στην περιοχή αρκετές δεκαετίες…
Τ.Π.