Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, που κλείνει το ΕΣΠΑ,  έχουν οι εργολάβοι για να ολοκληρώσουν τα έργα στους πέντε μεγάλους αυτοκινητόδρομους, μεταξύ των οποίων και ο Ε65.
Το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών αποφάσισε να αρχίσει να χορηγεί «πριμ επιτάχυνσης» στους κατασκευαστές και παραχωρησιούχους προκειμένου τα έργα να τελειώσουν εντός χρονοδιαγράμματος. Το πριμ θα δίδεται στο πλαίσιο της σταδιακής και ταχύτερης αποζημίωσης από το Δημόσιο (π.χ. για πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού για επιπλέον βάρδιες που θα χρειαστεί να λειτουργήσουν, για κάλυψη επιπλέον μηχανημάτων που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών ή ακόμα και για πρόσθετα υλικά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν).
Τα ποσά θα καταβάλλονται παράλληλα με την πρόοδο των έργων σε προσυμφωνημένες δόσεις, με χρήματα που θα διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό…
Τ.Π.