Βασική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος διοικητής σε νοσοκομείο, επομένως και εις των Τρικάλων, είναι να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο.
Αυτό προβλέπουν οι νέες νόρμες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πρόκειται για σημαντική πρόοδο, έστω και αν πετάει αυτομάτως έξω αρκετούς μνηστήρες της θέσης που την περιμένουν πως και πως.
Κάπως έτσι ελπίζουμε να γλυτώσουμε από τους αποτυχημένους πολιτευτές και άλλους άσχετους, όπως ο συνταξιούχος δάσκαλος από την Καλαμπάκα που διορίστηκε κάποτε από τον Αβραμόπουλο διοικητής στο νοσοκομείο Τρικάλων.
Βέβαια υπάρχει και μια σημαντική λεπτομέρεια που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη: Ο διορισμός του νέου διοικητή μπορεί να γίνει από την … επόμενη κυβέρνηση, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία πορεύεται η παρούσα…
Κ.Τ.