Δέκα μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων φύτευσης αμπελιών και τα στοιχεία της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΕ) είναι αποκαλυπτικά.
Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί αιτήσεις για χορήγηση αδειών που αντιστοιχούν σε 3.350 στρέμματα για φύτευση σε 500 περίπου αγροτεμάχια.
Το μικρό μέχρι σήμερα, σχετικά με τις εκτάσεις, ενδιαφέρον, σε σύγκριση με τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του περασμένου Δεκεμβρίου (35.000 στρέμματα), αποδίδεται στην αδυναμία χρηματοδότησης των δαπανών φύτευσης από κοινοτικούς πόρους.
Γεγονός που σημαίνει ότι οι αιτούντες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν με ίδια κεφάλαια τις δαπάνες εγκατάστασης του αμπελώνα, σε καιρούς κατά τους οποίους η ρευστότητα και τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι ανύπαρκτα λόγω της οικονομικής κρίσης…
Τ.Π.