Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 1.465 συμβάσεις για εποχικούς υπαλλήλους σε δήμους όλης της χώρας. Οι προσληφθέντες θα εργαστούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες. Η δαπάνη των 13.738.770 ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των δήμων θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που θα εισπράξουν οι ΟΤΑ. Για τον Δήμο Τρικκαίων εγκρίθηκαν συνολικά 47 θέσεις και άλλες 15 στη ΔΕΥΑ Τρικάλων, από τις συνολικά 318 υπηρεσίες πανελλαδικά…
Τ.Π.