Μετά την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών βρίσκεται στη Θεσσαλία. Αυτό προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ όπου δημοσιοποιούνται στοιχεία για την εξαετία (2010-2015). Όπως προκύπτει χρόνο με το χρόνο ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών αυξάνεται και την τελευταία διετία έφτασε στο 6%. Η πλειονότητα εργάζεται στην περιφέρεια Αττικής (45,5%), με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,3%), ενώ ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα (5,4%), η Θεσσαλία (5,3%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (5%). Ειδικότερα στη Θεσσαλία ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών ανήλθε το 2015 σε 379 και σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν υπάρχει μια συνεχόμενη αυξητική τάση από το 2010 και μετά (259-2010, 291-2011, 311-2012, 336-2013, 361-2014, 379-2015).
Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%, με τα μικρότερα ποσοστά στις περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και στη Δυτική Μακεδονία…
Τ.Π.