Ο Δήμος Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. Αναλυτικά οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:
-Γενικών καθηκόντων ΥΕ (1)
-Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ (1)
-Μαγείρων ΔΕ (1)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καλαμπάκας (Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ:2432350216) στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (Από 10/9/2016 έως και 15/9/2016).