Τη Δευτέρα 9 Απριλίου παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο οι απόφοιτοι μαθητές του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαθητείας που υλοποιούν από κοινού ο Δήμος και το ΕΠΑΛ Καλαμπάκας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 28 μαθητές με ειδικότητες:
- 10 Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργία
- 4 Τεχνικοί Φυτικής Παραγωγής
- 9 Τεχνίτες Μηχανολογικών- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
- 5 Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων
Στη συνάντηση μετείχαν ο Δήμαρχος, ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ, ο Γενικός Γραμματέας, Αντιδήμαρχοι και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου και συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος.
Ο Δήμος Καλαμπάκας στηρίζει πάντα την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων που στοχεύουν στη στήριξη και στην εκπαίδευση των νέων.