Συνεχίζονται οι εργασίες του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού» στην περιοχή των Αμπελίων Κλεινού. Με την βοήθεια των μηχανημάτων του Δήμου και με την επιστασία του αντιδημάρχου τεχνικών έργων κ. Δημ. Βουρλίτση και του προέδρου της τοπικής κοινότητας κ. Κ.  Τσιούμα, καθαρίστηκαν τα υφιστάμενα αυλάκια (εργασία που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική μελέτη).
Με το έργο αυτό θα εκσυγχρονιστεί το δίκτυο άρδευσης της περιοχής Κλεινού-Αμπελίων-Μπάσιας με κλειστό αγωγό 4,5 χιλιομέτρων από PVC Φ400 και ανοιχτό αγωγό 2,5 χιλιομέτρων από σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής Ε 315.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 377.951,69 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Αλέξανδρος Μπαλτατζής).