Ένα σημαντικό έργο για την περιοχή της Καλαμπάκας παίρνει το δρόμο της υλοποίησης.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ, αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή του ποσού των 2.500.000 ευρώ  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων».

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 3.757.200 ευρώ, αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων  στις περιοχές των πολεοδομικών επεκτάσεων, βορειοανατολικά και νότια της πόλης της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

Με την υλοποίησή  του, ολοκληρώνεται το αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων της πόλης της Καλαμπάκας, και αντιμετωπίζεται οριστικά το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων, που έπληττε μετά από κάθε βροχόπτωση, τις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλεως Καλαμπάκας.