Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμπάκας ο πίνακας με τους πέντε (5) επιτυχόντες που θα προσληφθούν ως εποχικό προσωπικό ΠΕ Διοικητικού για οκτώ μήνες.
Οι προσληφθέντες θα στελεχώσουν νεοσύστατες υπηρεσίες όπως το Τουρισμό Γραφείο Καλαμπάκας, το Μουσείο στην Τ.Κ. Καστρακίου και το Μουσείο Ψηφιακής Απεικόνισης.
Αναλυτικά τα ονόματα ΕΔΩ