Στο τελικό στάδιο βρίσκεται το θέμα της μετονομασίας του Δήμου Καλαμπάκας σε Δήμο Μετεώρων.
Χθες δόθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών (πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι») που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Επίσης μέσω του νομοσχεδίου προβλέπεται η αλλαγή ονόματος σε δύο δήμους της χώρας.  Συγκεκριμένα με το άρθρο 206 του ν/σ ο «Δήμος Καλαμπάκας» μετονομάζεται σε «Δήμο Μετεώρων» και ο «Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου» σε «Δήμο Καμένων Βούρλων».
Άρθρο 206
Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3852/2010  (Α’ 87)
1.    Το άρθρο 115 του ν. 4316/2014 (Α΄ 185) καταργείται.
2.    Στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. 45 (Νομός Τρικάλων) Α.4 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) οι λέξεις «Δήμος Καλαμπάκας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δήμος Μετεώρων».
3.    Στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. 46 (Νομός Φθιώτιδας) Α.4 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) οι λέξεις «Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δήμος Καμένων Βούρλων».