Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε.Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και ο Δήμος Μετεώρων θα διανείμουν χοιρινό κρέας στους ωφελούμενους του προγράμματος, από το χώρο του κτηνιατρείου Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ του Δήμου Μετεώρων με το Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντα, την ταυτότητα και την αίτησή – ένταξή τους στο ΤΕΒΑ, να παραλάβουν τα προϊόντα από το χώρο του κτηνιατρείου Καλαμπάκας, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:  Πέμπτη 13/2/2020 ώρες  09:00 – 14:00, Παρασκευή 14/2/2020 ώρες  09:00 – 14:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2432350281.