Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί και αύριο Πέμπτη, η διανομή τροφίμων σε οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες από τον Δήμο Καλαμπάκας. Τα τρόφιμα μπορούν να παραλαμβάνουν από το Δημαρχείο (τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας) οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων από ώρα 9:00πμ έως 1:00μμ. Οι Πρόεδροι αφού παραλάβουν τα τρόφιμα, τα παραδίδουν σε κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων και της Δημοτικής ενότητας Καλαμπάκας που κατά την κρίση τους χρήζουν άμεσης βοήθειας. Όσοι Πρόεδροι δεν προλάβουν να παραλάβουν σήμερα τα τρόφιμα θα μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Παπαγεωργίου Χρήστο) στις 23 Δεκεμβρίου.