Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας σχετικά με θεμελίωση της γέφυρας Κουκουράβας δηλώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μετά τα δημοσιεύματα που ασχολήθηκαν με το θέμα κατόπιν έκκλησης κατοίκων της περιοχής. Σε απάντησή που υπογράφει η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Ευθυμία Καραγιάννη, Πολ. Μηχανικός με Α΄β,  αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Σε απάντηση σχετικού δημοσιεύματος αναφορικά με τη θεμελίωση της γέφυρας στον Κλεινοβίτη ποταμό επί της επαρχιακής οδού Περτούλι-Χρυσομηλιά έως διακλάδωση προς Κλεινό (Γέφυρα Κουκουράβα), σας γνωρίζουμε ότι, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη θεμελίωση της γέφυρας καθόσον τα θεμέλια των μεσοβάθρων της γέφυρας αποτελούνται από τέσσερις (4) πασσάλους διαμέτρου 0,80 mσε βάθος 10mκάτω από τη διαμορφωμένη σήμερα κοίτη".