Φρένο στο όνειρο για την δημιουργία πάρκου στην Καλαμπάκα βάζει τελικά απόφαση μέσω της οποίας απορρίπτεται η χρηματοδότηση σχετικού αιτήματος του Δήμου.
Ο στόχος που είχε τεθεί από πλευράς του Δημάρχου για ολοκλήρωση του συγκεκριμένου πάρκου μέχρι εκπνοής της θητείας του αποτελεί πλέον όνειρο θερινής νυκτός καθώς στην απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14,  με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» προχώρησε η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Φωτονιάτα Ευγενία.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει ότι η απόρριψη έγινε, διότι, ενώ οι προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά, δεν δύναται να ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παραπάνω Πρόσκλησης.
Σημειώνεται πως μεταξύ των αιτήσεων που απορρίφθηκαν είναι και αυτή του Δήμου Καλαμπάκας για ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 187.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμπάκας είχε καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης και στο Πρόγραμμα «Δημιουργία / Ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές», προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η Δημιουργία πάρκου στο Ο.Τ. 187 αφορούσε σε προϋπολογισμό 952.000 ευρώ, ωστόσο οι εξελίξεις όπως διαπιστώνεται μέχρι στιγμής δεν είναι εκείνες που προσδοκούσε και στόχευε η Δημοτική Αρχή με συνέπεια το συγκεκριμένο έργο να παραπέμπεται στις καλένδες.


meteoravoice.gr