Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  η προσφυγή κατά της απόφασης για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Καλαμπάκας.
Να θυμίσουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο είχε εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση του έργου της δημιουργικής επανάχρησης του πρώην «Ξενία» Καλαμπάκας για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.
Την προσφυγή είχε καταθέσει ο αρχιτέκτονας µηχανικός κ. Δηµήτριος Παπαϊωάννου.