Από 1/11/2019 το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας (Κ.Τ.Ε.Σ.Θ.) θα διαμορφωθεί ως εξής: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ, 8:00 - 16:00, ΤΡΙΤΗ κλειστό.

Το σπήλαιο εξακολουθεί να είναι κλειστό για το κοινό.