Από τον Δήμο Καλαμπάκας καλούνται οι δημότες που επιθυμούν να εφαρμόσουν την οικιακή κομποστοποίηση, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμπάκας μέχρι και τις 16/12/2016, προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν ένα κάδο κομποστοποίησης. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων κάδων θα γίνει κλήρωση.