Συνεργεία του Δήμου Καλαμπάκας συνεχίζουν τις εργασίες με στόχο την αισθητική βελτίωση των πλατειών και των κοινόχρηστων χώρων της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, αποκαθίστανται ζημιές, βάφονται παγκάκια και τοίχοι, καθαρίζονται σιντριβάνια και εκτελούνται διάφορες κηποτεχνικές εργασίες.