Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά 4 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών αναγκών στον τομέα πρασίνου καθώς και των παιδικών σταθμών.
Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:
ΥΕ Γενικών καθηκόντων (1)
ΥΕ Οδηγών τρακτέρ (2)
ΠΕ Νηπιαγωγών (1)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Γ. Γεννηματά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλέφωνο επικοινωνίας 2433350038), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.