Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τη σχολική κοινότητα της περιοχής υπέβαλλε για ένταξη στο ΕΣΠΑ ο Δήμος Φαρκαδόνας. Πρόκειται για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 220.000 ευρώ.
Η πρόταση υποβλήθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η επιλογή ενός σχολικού κτιρίου για υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης, μεταξύ όλων των δημοτικών κτηρίων, αποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει ο Δήμος στην παροχή ποιοτικών συνθηκών στην εκπαίδευση.
Η υποβολή της πρότασης, είναι αποτέλεσμα του οράματος της Δημοτικής Αρχής που έγινε πρώτα προγραμματισμός και μετά πράξη, με τη συστηματική δουλειά του Δήμου.