Στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων προχωρά ο Δήμος Φαρκαδόνας. Οι προσληφθέντες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν δύο (2) θέσεις ΥΕ Οδηγών τρακτέρ και δύο (2) θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (JCB).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Γ. Γεννηματά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλέφωνο επικοινωνίας 2433350038), εντός προθεσμίας 5 ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.