Στην πρόσληψη 8 εργατών πρασίνου προχωρά ο Δήμος Φαρκαδόνας. Οι επιλεγέντες θα εργαστούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιµετώπιση κατεπείγουσων εποχικών αναγκών του τµήµατος Πρασίνου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Γ. Γεννηματά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλεφωνο επικοινωνίας 2433350038),  εντός προθεσμίας πέντε ημερών,  που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.