Στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) προχωρά ο Δήμος Φαρκαδόνας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
Πρόκειται για δύο θέσεις ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων (πρασίνου).
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ