Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Προνοιακά Επιδόματα έχει ξεκινήσει να πραγματοποιείται μέσω των Κέντρων Κοινότητας από 28-1-2019.
Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει ότι τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση χορήγησης καθώς και για το διατροφικό επίδομα θα μπορούν να απευθύνονται  στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, οδός, Γ. Γεννηματά 1, στη Φαρκαδόνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2433350056 και 2433350052,
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.farkadona.gr).