Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενέταξε την πράξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου "με την προμήθεια αυτή θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού και έργων αυτεπιστασίας του Δήμου μας με σύγχρονο εξοπλισμό, έτσι ώστε το ήδη σημαντικό έργο τους, αυτό της διατήρησης των δημοτικών υποδομών σε αναβαθμισμένο επίπεδο και της αυξημένης επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και ικανότητας, να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.
Αυτό, όπως είναι επόμενο, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα των δημοτών."