Η μέτρηση ζαχάρου https://www.propharmacy.gr/kat/metrisi-zaxarou/ είναι μια διαδικασία, η οποία μπορεί να γίνει στην εποχή μας με εντελώς ανώδυνο τρόπο χάρη στις προηγμένης τεχνολογίας συσκευές που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Οι  μετρητές αυτού του τύπου είναι πρωτοποριακοί και μπορούν να δώσουν με ακρίβεια τις τιμές της γλυκόζης εύκολα και γρήγορα.

Το Ascencia Contour XT Συσκευή Μέτρησης Σακχάρου, 1 τεμάχιο ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για ένα μετρητή, ο οποίος προσφέρει υψηλό επίπεδο ακρίβειας σε συνδυασμό με ευκολία στη χρήση. Η μέτρηση γίνεται κατά μέσο όρο μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε δευτερολέπτων. Η συσκευή μετρήσεως σακχάρου δίνεται αποκλειστικά εάν η παραγγελία συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ταινίες μετρήσεως.

Η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιεί ταινίες μέτρησης CONTOURTM NEXT για αξιόπιστα αποτελέσματα. Διαθέτει μια εξελιγμένη τεχνολογία ακρίβειας MULTIPULSE που αξιολογεί κάθε δείγμα αίματος πολλαπλές φορές μέσω επτά παλμών. Δεν χρειάζεται αρχική ρύθμιση, ενώ είναι έτοιμος για μέτρηση κατευθείαν με το που βγει από το κουτί του. Επωφελείται από την τεχνολογία Sip-in SamplingTM για εύκολη πλήρωση της ταινίας με αίμα. Με τον τρόπο αυτό βοηθάει στη σωστή μέτρηση με την πρώτη προσπάθεια.

Έχει μεγάλη και ευανάγνωστη οθόνη. Η όλη διαδικασία της μέτρησης γίνεται εύκολα και ανώδυνα με τρία πολύ απλά βήματα. Εισάγετε το γκρι άκρο της ταινίας μέτρησης CONTOURTM NEXT στη θύρα του μετρητή. Έπειτα ακουμπήστε ελαφρά το άκρο της ταινίας στη σταγόνα αίματος και περιμένετε μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο.

 

Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί μετά από μια αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων. Για να κλείσετε τον μετρητή, απλά αφαιρέστε την ταινία.