Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις, ενημερώνει τους συλλόγους μέλη της ότι ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2018 με ημερομηνία υποβολής προτάσεων για αξιολόγηση την 6η Μαΐου 2019 και ώρα 12:00  και ημερομηνία λήξης την 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 24:00.
Τα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν αποδείξει πως είναι ένα βασικό εργαλείο κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μελών μας, ανεβάζοντας το επίπεδο υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές.
Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας αποφάσισε να συμμετέχει στα νέα προγράμματα ΛΑΕΚ του έτους 2018 με τη μορφή υποστήριξης των σωματείων μελών της. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης  εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης δεσμεύεται και με την επόπτευση των προγραμμάτων κατάρτισης και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49» για μέλη της που θα υλοποιήσουν προγράμματα.
Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ(1-49)  αλλά και νεοεισερχομένων  στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον στόχος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας είναι να παραμείνει εγγυήτρια της συνοχής και της αλληλεγγύης των πρωτοβάθμιων σωματείων της, λειτουργώντας υποστηρικτικά και προς την κατεύθυνση του οφέλους των επιχειρήσεων.
Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων:
Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2018 έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 1- 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%).
Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:
Μέλη και Μη μέλη των δικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων .
Καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν:
Α) Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μελών των Εμπορικών Συλλόγων καθώς και εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη μελών των Εμπορικών Συλλόγων (καταρτιζόμενοι τύπου Α).
Β) Σημερινοί άνεργοι, οι οποίοι θα πρέπει να είχαν την ιδιότητα του εργαζόμενου κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 31-12-2017και να διαθέτουν από 50 έως 300 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 175 το μέγιστο στον ίδιο εργοδότη (καταρτιζόμενοι τύπου Β).
Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στους παρακάτω κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους  οι οποίοι είναι:
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
– ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ  ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΝΩΝ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ π. ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ