Πλήρης σχεδόν ανυπαρξία αγοραστών επικρατεί στην κτηματαγορά και οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι πολλοί.

Η συνεχιζόμενη υπέρμετρη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, η συρρίκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, η ανυπαρξία δανείων από τράπεζες, τα capital controls που παραμένουν και προβληματίζουν είναι ορισμένοι μόνο από τους λόγους.
Όπως σημειώνεται σε έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κτιρίων, χάθηκαν στα χρόνια της κρίσης.
Η αγορά ακινήτων βρίσκεται ακόμη σε πορεία υποβάθμισης και μόνο φέτος δημιουργούνται οι ελπίδες για σταθεροποίηση.
Σύμφωνα με τους εκτιμητές η πορεία της κτηματαγοράς στη Θεσσαλία δείχνει ότι οι τιμές παραμένουν κατά κανόνα στάσιμες στα χαμηλά επίπεδα που διαμορφώθηκαν το 2016.