Σημαντική εξέλιξη για την ολοκλήρωση του τελευταίου επικίνδυνου τμήματος του δρόμου Τρικάλων – Λάρισας αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης από τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό για τη μελέτη «Γεωργική Σχολή – Τερψιθέα», λίγα χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στη Λάρισα.

Η δρομολόγηση του έργου θα ολοκληρώσει την οδική αρτηρία με ασφάλεια, στηθαίο, δύο λωρίδες προς κάθε κατεύθυνση διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των Τρικαλινών από και προς Λάρισα.

Στην υφιστάμενη κατάσταση, η οδός (κεντρική αρτηρία) έχει συνολικό πλάτος 17,00 μ. και αποτελείται από τέσσερις λωρίδες οδικής κυκλοφορίας, δύο ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,50 μ. με διαχωριστική νησίδα πρασίνου πλάτους 2,00 μ. Στην παρούσα μελέτη θα διατηρηθεί η κύρια αρτηρία μήκους 2,5 Km η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία οδών ΑΙΙ και ακολουθεί την τυπική διατομή οδού β4ν* συνολικού ασφαλτοστρωμένου πλάτους 17,00 μ. η οποία περιλαμβάνει:

-4 λωρίδες κυκλοφορίας, δύο ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50 μ. έκαστη.

-2 εξωτερικές λωρίδες καθοδήγησης πλάτους 0,50 μ. έκαστη.

- Έρεισμα μη ασφαλτοστρωμένο πλάτους 1,50 μ.

- Νησίδα διαχωρισμού της κυκλοφορίας πλάτους 2,00 μ.

Διατηρώντας την κύρια αρτηρία ως έχει, η εν λόγω μελέτη θα ενσωματώσει την κατασκευή των παράδρομων εκατέρωθεν της αρτηρίας (νέα χάραξη) και ενός νέου ενδιάμεσου κυκλικού κόμβου για τη σύνδεση αυτών με την αρτηρία και την καλύτερη εξυπηρέτηση της παρόδιας κυκλοφορίας.

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παρόδιες ιδιοκτησίες και οικονομικές δραστηριότητες, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός των κάτωθι παράπλευρων οδών:

- Βόρεια παράπλευρη, από τον υπάρχοντα κόμβο των ΤΕΙ έως και τον υπό διαμόρφωση κόμβο της Τερψιθέας, κατηγορίας ΑIV και διατομής ε2 και συνολικού μήκους περί τα 2,5 χλμ.

- Νότια παράπλευρη, από τον υπάρχοντα κόμβο των ΤΕΙ έως και τον υπό διαμόρφωση κυκλικό κόμβο της Τερψιθέας, κατηγορίας ΑIV και διατομής ε2, συνολικού μήκους περί τα 2,5 χλμ.

Πρόκειται για συλλεκτήριες οδούς σύνδεσης παρόδιων ιδιοκτησιών (βιοτεχνικού χαρακτήρα) και αγροτικών εκτάσεων και συνεπώς σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, κατατάσσονται στη κατηγορία ΑIV και βάσει της Εγκυκλίου 41/2005 επιλέγεται η τυπική διατομή οδού ε2 (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ & ΟΜΟΕ-Δ).

Τέλος, προβλέπεται η μελέτη ενός ενδιάμεσου ισόπεδου κυκλικού κόμβου (Ι/Κ) ο οποίος θα επιτρέπει τη σύνδεση των παράδρομων με την κύρια αρτηρία.

Το υπόψη οδικό τμήμα από τον κόμβο των ΤΕΙ έως τον κόμβο της Τερψιθέας αποτελεί το πρώτο τμήμα της Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων μετά το όριο του Σχεδίου Πόλης της Λάρισας.

Χ.Ψ. trikalaenimerosi.gr