Κατά 4,52% αυξήθηκε τον Δεκέμβριο έναντι του προηγουμένου μηνός το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 το ποσοστό αύξησης ανέρχεται στο 13,80%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι η ανεργία είναι γένους... θηλυκού, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν το 62,39% τoυ συνόλου των ανέργων που αναζητούν εργασία, έναντι 37,61% για τους άνδρες.

Πιο αναλυτικά, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, ανήλθε σε 1.064.526 άτομα.

Από αυτά 500.049 (ποσοστό 46,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 564.477 (ποσοστό 53,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Στη Θεσσαλία

Σε ανοδική πορεία κινήθηκε η ανεργία τον περασμένο μήνα και στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο του 2019 το σύνολο των  εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 68.485 άτομα.

Από αυτά 37.445 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 31.040 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Τον Νοέμβριο του 2019 οι άνεργοι ανήλθαν σε 66.397, ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 είχαν καταγραφεί 64.684.