Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία της ετήσιας απογραφικής έρευνας Θεραπευτηρίων έτους 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ο αριθμός των θεραπευτηρίων μειώθηκε από 277 μονάδες το 2017 σε 271 μονάδες το 2018 (2,2%).    

Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των θεραπευτηρίων στις 13 Περιφέρειες της χώρας κατά το έτος 2018, τα περισσότερα θεραπευτήρια (34,7%) του συνόλου των θεραπευτηρίων της χώρας βρίσκονταν στην Περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη σε ποσοστό την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (15,9%) και τρίτη τη Θεσσαλία (11,4%).

Ειδικότερα στη Θεσσαλία ο αριθμός των θεραπευτηρίων το 2018 ανήλθε σε 31 έναντι 34 το (2015).