Τη Δευτέρα 9 Μαΐου , ο Πρόεδρος και τα μέλη της Περιφερειακής Διοίκησης Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, συναντήθηκαν με τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικήσεων, όλων των Συλλόγων/Ενώσεων Λογιστών Θεσσαλίας, όπου αναζητήθηκαν κοινά πεδία συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη στήριξη και πληροφόρηση των Λογιστών.
Ακόμη, αναλύθηκαν θέματα του Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών και λοιπά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.
Τέλος, αποφασίσθηκε η συνεχής επικοινωνία, με τουλάχιστον τέσσερις (4) κοινές συναντήσεις κάθε έτος, προκειμένου να καθορίζονται και να προγραμματίζονται καλύτερα κοινές δράσεις και να επιλύονται αποτελεσματικότερα τυχόν προβλήματα, που απασχολούν το κλάδο.    
Παρόντες στη κοινή συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΔΣ των Ενώσεων Λογιστών Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας.