Τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας παρέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε Δήμο Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ Α.Ε., με χρηματοδότηση  414.957,38 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης «Τεχνικού Συμβούλου» για  το έργο της  ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας,  που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με προϋπολογισμό 33 εκατ. ευρώ.

Το έργο έχει δημοπρατηθεί, και προχωρά το επόμενο διάστημα σε συμβασιοποίηση και υλοποίηση.

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, την  ΠΑΔΥΘ Α.Ε. και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020,  δίνουμε τα απαραίτητα εργαλεία, δίνουμε  τη δυνατότητα να λειτουργήσει σωστά το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό  έργο  για τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, προς όφελος των ανθρώπων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Η τεχνική υποστήριξη είναι αναγκαία για ένα τόσο σημαντικό, πολυσύνθετο και  υψηλών απαιτήσεων έργο με  πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την απασχόληση και με το μικρότερο κόστος επιβάρυνσης στους ανθρώπους.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου, το επόμενο διάστημα προχωρά σε υπογραφή σύμβασης το έργο της ΜΕΑ που οδηγεί σε μείωση του, προς υγειονομική ταφή, ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση στην αύξηση της διάρκειας ζωής του χώρου διάθεσης που λειτουργεί ήδη στην περιοχή, την ανάκτηση υλικών που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Δυτικής Θεσσαλίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.