Τα προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση όλης της χώρας αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, αντικείμενο συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι εκπρόσωποι των φορέων που παρευρέθηκαν έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδείνωση των προβλημάτων τα τελευταία χρόνια και εξέφρασαν την απαισιοδοξία τους για το μέλλον της επιχειρηματικότητας λόγω των πολιτικών λιτότητας και της υπερφορολόγησης. Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της Περιφέρειας στην τοποθέτησή του ο κ. . Κώστας Αγοραστός σημείωσε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως: Υψηλή φορολόγηση, έλλειψη χρηματοδότησης από τράπεζες (ρευστότητα), ανυπαρξία αναπτυξιακού νόμου, γραφειοκρατία, δυσκολία αδειοδότησης, Capital Controls, παρεμπόριο – λαθρεμπόριο.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κ. Αγοραστός: «Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο παραγωγής. Το μοντέλο αυτό είναι αναγκαίο καθ’ ότι η εθνική οικονομία εμφανίζει δυο κύρια προβλήματα: Το ένα είναι το χρηματοδοτικό και το δεύτερο είναι το πρόβλημα της παραγωγής. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ζωή και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και στη δημογραφική σύνθεση της χώρας.


Πρέπει λοιπόν:
1) Να πάμε σε μείωση των φορολογικών συντελεστών. Επί χρόνια αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές και από την άλλη μειώνονται τα έσοδα του κράτους.
2) Να μειωθεί το ασφαλιστικό κόστος. Ας μην κρυβόμαστε. Το μεγάλο ασφαλιστικό κόστος αυξάνει την αδήλωτη (μαύρη) εργασία.
3) Τράπεζες. Δεν μπορεί να γίνονται συνέχεια ανακεφαλαιοποιήσεις και επί της ουσίας να μην έχουμε ρευστότητα, να μην έχουμε χρηματοδοτήσεις.
4) Σταθερότητα. Όσα κίνητρα και να δοθούν αν δεν υπάρχει πολιτική, οικονομική, φορολογική και κοινωνική σταθερότητα δεν πρόκειται να υπάρξει ανάκαμψη.
5) Νέος αναπτυξιακός νόμος. Στοχευμένος με χρονοδιαγράμματα.
6) Ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης.
 7) Πάταξη της γραφειοκρατίας. Δεν θα έρθει κανείς να επενδύσει αν δεν απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και δεν διευκολύνουμε τους επενδυτές.
8) Χρηματοδότηση. Υπάρχουν διάφορα μέτρα που «τρέχουν» για ενισχύσεις αλλά και τη στήριξη των επιχειρήσεων, όμως αυτά πρέπει να γίνονται στοχευμένα και να είναι διαθέσιμα για όλους. Γιατί στην ουσία δεν υπάρχει χρηματοδότηση, καθώς τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι αποτρεπτικά για τους περισσότερους.
9) Μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, του κόστους ενέργειας, των τιμών φαρμάκων και των φυτοφαρμάκων.
Ο περιφερειάρχης ανέπτυξε τα προγράμματα που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή για τη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ:
1) Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"
2) Πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"
3) Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
4) Πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"
Παράλληλα όπως έγινε γνωστό μέσα στις επόμενες ημέρες το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκδώσει ψήφισμα σχετικά με το ζήτημα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.