Η Συντονιστική Επιτροπή των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία, στη συνεδρίασή της την Τρίτη 8 Μαρτίου, αποφάσισε τη διοργάνωση Συνδιάσκεψης των «Κινήσεων», το Σάββατο 16 Απριλίου στην Αθήνα, στην αίθουσα Α.Τρίτση του Πνευματικού Κέντρου του Δ. Αθηναίων, 11:00-18:00. Στη συνεδρίαση θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 11 Απριλίου, από τον κατάλογο των πολιτών που θα έχουν δηλώσει μέχρι τότε συμμετοχή στις δραστηριότητες των Κινήσεων.
Αποφασίστηκε, επίσης, η συγκρότηση άμεσα Οργανωτικής Επιτροπής της Συνδιάσκεψης στην οποία θα συμμετέχουν τα 9 μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας, 1 μέλος από κάθε Περιφέρεια και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής( http://socialdemo.gr/sintonistiki/).
Η Οργανωτική Επιτροπή θα ασχοληθεί με τον χώρο, την οργάνωση της γραμματείας, την υποδοχή-εγγραφή των συμμετεχόντων, τη διανομή των εισηγήσεων, τους καλεσμένους- χαιρετισμούς, το προεδρείο της Συνδιάσκεψης, τη δημοσιότητα και ότι άλλο χρειαστεί.
Η Συνδιάσκεψη θα αποφασίσει επί της Πολιτικής Εισήγησης η οποία θα περιλαμβάνει:
α) Το ιδεολογικοπολιτικό μας πλαίσιο αξιοποιώντας τα κείμενα που έχουμε ήδη εγκρίνει για τη Σοσιαλδημοκρατία.
β) Την εκτίμηση της πολιτικής συγκυρίας.
γ) Τη θέση μας για το παρόν και το μέλλον της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και κυρίως τις προτάσεις μας για τη Συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τον Μάιο.
δ) Τη θέση μας για τον νέο φορέα της Σοσιαλδημοκρατίας και το ιδρυτικό Συνέδριο.
Για την εισήγηση αυτή ορίστηκε τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τους Τάκη Αναστόπουλο, Δανάη Αντωνάκου, Δημήτρη Σκάλκο.
Η Συνδιάσκεψη θα αποφασίσει, επίσης, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των «Κινήσεων». Η σχετική εισήγηση, που θα τη διαμορφώσει η Συντονιστική Γραμματεία, θα περιλαμβάνει προτάσεις για τον τίτλο και το σύμβολο, τη νομική μορφή, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, την εκλογή Κεντρικού Πολιτικού Οργάνου και τη δημόσια εκπροσώπηση των κινήσεων.