Ειλικρινή συνεργασία, ετοιμότητα, σωστό προγραμματισμό και ταχύτητα απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την ομαλή πορεία του ΕΣΠΑ 2014-2020,  έκρινε επιβεβλημένες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, μιλώντας σήμερα στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας 2014-2020. Oπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόοδο του Προγράμματος και τον προγραμματισμό ενεργειών για το επόμενο διάστημα, για ειδικά θέματα όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, το σχέδιο αξιολόγησης, θέματα αιρεσιμοτήτων και άλλα. Τα συμπεράσματα και Αποφάσεις της Επιτροπής, θα αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω εξέλιξης του Προγράμματος. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα μέλη της, που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερους από 50 φορείς της δημόσιας διοίκησης και συλλογικών φορέων και οργάνων. 
Στην ομιλία του ο κ. Κ. Αγοραστός, αφού καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: «Το ΕΣΠΑ αποτελεί το μοναδικό ίσως αξιόπιστο χρηματοδοτικό εργαλείο αυτή τη στιγμή στη χώρα, στη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει. Χρειάζεται όμως από όλους τους φορείς ειλικρινής συνεργασία, ετοιμότητα, σωστό προγραμματισμό και ταχύτητα, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να έρθουν γρηγορότερα στους συνανθρώπους μας, στην οικονομία  και σε ολόκληρη την κοινωνία.
Εμείς στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έχουμε εξειδικεύσει το 48,8 % των δράσεων, έχουμε πιάσει τους στόχους μας, η οποίοι τέθηκαν όχι εξ’ αρχής αλλά με την προκαταβολή που πήρε η χώρα μας και έτσι δεσμεύτηκε να τους θέσει. Έχουμε εξειδικεύσει έργα και δράσεις σε όλα τα πεδία και τους θεματικούς στόχους και όπου μπορούσαμε. Υπάρχουν όμως προβλήματα σε ότι αφορά την έκδοση προτύπων διακηρύξεων για τα δημόσια έργα και τις προμήθειες, το νομικό πλαίσιο εξειδίκευσης από τα αρμόδια Υπουργεία,, την αποσαφίνιση των δράσεων που καλύπτονται από τα ΠΕΠ και από το Τομεακό,  τις αιρεσιμότητες, που είναι σε οριζόντιο κεντρικό επίπεδο και εκεί πρέπει τα Υπουργεία να βρουν τη λύση, ώστε να δοθεί το πράσινο φως στη διαδικασία εξειδίκευσης και προκήρυξης και των άλλων δράσεων όπως είναι η RIS3, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα έργα περιβάλλοντος. Η πρόσφατη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν.4412/2016), επέφερε καθυστέρηση στην έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας στα έργα που είναι αναλογικά σημαντικού προϋπολογισμού και από τα οποία αναμένονται κατά την πρόβλεψη δαπάνες. Η διάταξη περί απαίτησης ολοκλήρωσης απαλλοτριώσεων προ της έναρξης των κατασκευαστικών έργων, εφόσον δεν τροποποιηθεί νομοθετικά, θα επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα που εμπίπτουν σε αυτήν, όπως έργο ήδη ενταγμένο».