Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας καλεί όσους ασθενείς στην Θεσσαλία έχουν αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα εξαιτίας του χθεσινού σεισμού στην Θεσσαλία να επικοινωνήσουν με τον κ.Μιχαλάκη, Γ.Γ. της Εταιρίας, στο τηλέφωνο: 6986 797446