Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλους:
-«Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές»
Διάρκεια    Περίοδος Εγγραφών    Επ. Υπεύθυνος
15 ώρες    25 Ιουλίου – 23 Σεπτεμβρίου 2016    κ. Ασπασία Τσέζου
-«Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)»
Διάρκεια    Περίοδος Εγγραφών    Επ. Υπεύθυνος
700 ώρες    28 Ιουλίου – 15 Οκτωβρίου 2016    κ. Αργύρης Καραπέτσας
-«Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας»
Διάρκεια    Περίοδος Εγγραφών    Επ. Υπεύθυνος
450 ώρες    Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 30 Οκτωβρίου    κ. Γεωργία Ανδρέου
-«Εκπαίδευση Ενηλίκων»
Διάρκεια    Περίοδος Εγγραφών    Επ. Υπεύθυνος
100    20 Σεπτεμβρίου – 20 Οκτωβρίου 2016    Κ. Κων/νος Μάγος
-«Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών»
Διάρκεια    Περίοδος Εγγραφών    Επ. Υπεύθυνος
100    Οκτώβριος 2016    κ. Γεωργία Ανδρέου
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :
Γραμματεία Κ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006366-68, fax: 2421006487,  e-mail: kdvm@uth.gr και στην ιστοσελίδα www.kdvm.uth.gr