«Προσωπικά πιστεύω στην αξία της συνεργασίας, εντός κι εκτός του Πανεπιστημίου. Χρειαζόμαστε ένα Πανεπιστήμιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στον ρόλο του, όσον αφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην προαγωγή της έρευνας, αλλά

επίσης χρειαζόμαστε κι ένα Πανεπιστήμιο που θα είναι ανοιχτό στις προκλήσεις ή στα προβλήματα που προκύπτουν γενικότερα στην κοινωνία.
Επιπλέον, μιλώντας για ανάπτυξη θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτή η ανάπτυξη στην έρευνα μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει, με κατάλληλα κίνητρα ή συνθήκες, σε περαιτέρω διάχυση και ανάπτυξη της οικονομίας, όχι μόνο μίας περιοχής αλλά της χώρας γενικότερα». Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει ο κ. Νικόλαος Διγγελίδης, αναπληρωτής καθηγητής στη ΣΕΦΑΑ (πρώην ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος της Σχολής από τον περασμένο Ιούνιο.

Η συνέντευξη μαζί του έχει ως εξής:

* Ποιοι είναι οι πρώτοι άμεσοι στόχοι μετά την εκλογή σας στο αξίωμα του προέδρου της ΣΕΦΑΑ;

- «Οι άμεσοι στόχοι έχουν να κάνουν με το όραμα και τις προτεραιότητες που έχουμε ως Τμήμα. Κατ’ αρχάς η διατήρηση όλων των καλών παραδόσεων που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας ως Τμήμα.
Η όσο το δυνατόν καλύτερη σύνδεση με κοινωνικούς φορείς, δημοτικές αρχές κ.λπ. και η εξέταση περαιτέρω δυνατοτήτων συνεργασίας. Μια καλύτερη ίσως οργάνωση του προγράμματος σπουδών, που άλλωστε είναι το κύριο καθήκον του προέδρου Τμήματος, σε συνεργασία με τους συναδέλφους ή/και άλλους φορείς. Για παράδειγμα, με την ίδρυση του ΠΣΕΑΑ (Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Άσκησης και Αθλητισμού) διαμορφώνεται ένα δυναμικό περιβάλλον στον χώρο εργασίας των αποφοίτων μας που αφορά στον καλύτερο συντονισμό των προγραμμάτων σπουδών όλων των ΤΕΦΑΑ με την αγορά εργασίας (άρα απαιτεί λογικές συναίνεσης και συνεργασίας με πολλούς παράγοντες), κάτι που φυσικά δεν θα ολοκληρωθεί σε 2 ή 4 χρόνια, αλλά είναι νομίζω κάτι που θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον, καθώς η πολιτεία ήδη δύο φορές τα τελευταία 7-8 χρόνια προσπάθησε να φέρει (ανεπιτυχώς και με μεγάλη αντίδραση) ρυθμιστική νομοθεσία για τους αποφοίτους μας. Προσωπικά πιστεύω στην αξία της συνεργασίας, εντός κι εκτός του Πανεπιστημίου. Χρειαζόμαστε ένα Πανεπιστήμιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στον ρόλο του, όσον αφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην προαγωγή της έρευνας, αλλά επίσης χρειαζόμαστε κι ένα Πανεπιστήμιο που θα είναι ανοιχτό στις προκλήσεις ή στα προβλήματα που προκύπτουν γενικότερα στην κοινωνία».

* Η ΣΕΦΑΑ διατηρείται σε ένα υψηλό ερευνητικό επίπεδο. Υπάρχει κάποια συνταγή γι’ αυτή τη σημαντική πορεία;

- «Είναι δύσκολο να πει κανείς ότι υπάρχει κάποια συνταγή, αλλά για την περίπτωση του Τμήματος νομίζω ότι υπάρχουν τουλάχιστον κάποια βασικά συστατικά που έχουν συντελέσει σ’ αυτή την πορεία. Όλα ξεκινούν φυσικά αφενός από την επιλογή του προσωπικού, μελών ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) και ΕΕΠ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) που γίνεται τηρώντας όσο το δυνατόν υψηλά κριτήρια ποιότητας, αφετέρου από τον τρόπο λειτουργίας όλων των προηγούμενων διοικήσεων του Τμήματος και του ΠΘ που φρόντισαν να ενισχύσουν αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ ικανών ατόμων, χρειάζονται πολλές φορές διαφορετικές ικανότητες για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, χρειάζεται να έχεις άτομα με γνώση αλλά κυρίως έντονο εσωτερικό ενδιαφέρον για την έρευνα. Χρειάζεται ακόμη να έχεις άτομα που δρουν ανταγωνιστικά (με την καλή έννοια) στο σύγχρονο περιβάλλον, άτομα που υποβάλλουν προτάσεις, που αναζητούν τρόπους και πόρους να συνεχίσουν την ερευνητική τους δουλειά. Η δουλειά της διοίκησης ενός Τμήματος σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι να βρίσκει τρόπους ώστε να διευκολύνει αυτή την ανάπτυξη. Οι ερευνητές, ξέρετε, είναι άτομα περίεργα που ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν απαντήσεις στα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα στον κόσμο μας. Μιλώντας για ανάπτυξη (λέξη πολύ σικ πάντα) θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτή η ανάπτυξη στην έρευνα μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει, με κατάλληλα κίνητρα ή συνθήκες, σε περαιτέρω διάχυση και ανάπτυξη της οικονομίας, όχι μόνο μίας περιοχής αλλά της χώρας γενικότερα».ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

* Υπάρχουν ελλείψεις στη Σχολή; Πώς σκέφτεστε να τις αντιμετωπίσετε;

- «Ελλείψεις στη Σχολή υπήρχαν νομίζω από την αρχή της ίδρυσης, κι αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουν όλα τα νέα Τμήματα, δυστυχώς, με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα στη χώρα μας. Ωστόσο, με τη βοήθεια του Δήμου Τρικκαίων κυρίως, που είναι πάντα αρωγός των προσπαθειών μας, αλλά και άλλων παραγόντων, ως τώρα τουλάχιστον καταφέραμε να τα φέρουμε εις πέρας αρκετά ικανοποιητικά. Το κτιριακό, δηλαδή η ολοκλήρωση όσων προβλέπονταν αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα, είναι κάτι που έντονα μας απασχολεί (π.χ. το κλειστό γυμναστήριο που βλέπουμε όλοι ως φάντασμα κάπου στην άκρη του χώρου κ.λπ). Η πίεση για χώρους κατάλληλους για διδασκαλία και έρευνα είναι μεγάλη και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ακόμη πιο έντονη ιδιαίτερα με την αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων φοιτητών που έχει φτάσει στους 200 ανά έτος(πάνω από 800 συνολικά) – ίσως πολύ περισσότερους απ’ αυτούς που θα έπρεπε να είχαμε αν συγκρίνουμε λίγο το προσωπικό και τους χώρους και των άλλων ομοειδών Τμημάτων ανά την Ελλάδα ή τον κόσμο. Υπάρχει πάντα ένα ανοιχτό παράθυρο επικοινωνίας με τον Δήμο και ίσως στο άμεσο μέλλον να έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις».

* Μπορείτε να κάνετε μια αναφορά στις σύγχρονες νέες εγκαταστάσεις της ΣΕΦΑΑ;

- «Εννοείτε προφανώς το αμφιθέατρο που μόλις πριν λίγες μέρες παραλάβαμε για χρήση. Πρόκειται για μια σύγχρονη εγκατάσταση μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου που θα δώσει νομίζω κάποιες νέες δυνατότητες στο Τμήμα, σε σχέση με την οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, φόρουμ κ.λπ., πέρα από τη χρησιμότητα που έχει φυσικά για διαλέξεις και ορκωμοσίες.
Είναι απαραίτητο να φροντίσουμε να διατηρηθεί η καλή παράδοση που έχουμε στο Τμήμα μας σε σχέση με τον σεβασμό του χώρου, των εγκαταστάσεων κ.λπ., κάτι που το οφείλουμε στη συνέπεια με την οποία ακολουθούνται κάποιοι απλοί (αλλά όχι αυτονόητοι) κανόνες τόσο από το προσωπικό όσο και από τους φοιτητές μας».

Ερευνητής, συγγραφέας, δάσκαλος

Ο Νικ. Διγγελίδης, ερευνητής, συγγραφέας, δάσκαλος, έχει διδάξει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε ξένα πανεπιστήμια ως επισκέπτης καθηγητής. Πήρε το βασικό του πτυχίο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μελέτες του σχετικές με τη Φυσική Αγωγή έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και παρουσιαστεί σε εθνικά και ξένα Συνέδρια, ενώ έχει δώσει δεκάδες ομιλίες μετά από πρόσκληση εντός κι εκτός Ελλάδας. Το αντικείμενο του ερευνητικού του ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καινοτόμων προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, ανάπτυξη θετικού κλίματος παρακίνησης, θετικών στάσεων σε θέματα άσκησης και υγείας, μέθοδοι και στιλ διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή.
Είναι συγγραφέας 5 βιβλίων σχετικών με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων τα 2 είναι τα επίσημα βιβλία του ΥΠΕΠΘ για τη Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο. Επίσης, έχει ενεργή συμμετοχή σε κάθε σημαντική εθνικής εμβέλειας μεταρρυθμιστική προσπάθεια τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα μας (π.χ. Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα, συγγραφή νέων βιβλίων για τη Φυσική Αγωγή, συγγραφή Οδηγού Σπουδών για το Γυμνάσιο). Το 2015 ήταν επιστημονικά υπεύθυνος για τη σύνταξη του νέου Προγράμματος Σπουδών και του Οδηγού Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο.

Γεωργία Κωστακοπούλου Ελευθερία