Με τρεις αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού μετά από σχετική εξουσιοδότηση από τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τρεις μήνες περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, των Τρικάλων και της Λάρισας.

Αναλυτικά:
Στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (κήρυξη έως 28 Μαΐου 2018)
Α: ΒΟΛΟΥ
• Της Τ.Κ. Μακρινίτσας της ∆.Ε. Μακρυνίτσας, της Τ.Κ. Ανακασιάς της ∆.Ε. Ιωλκού, της Τ.Κ. Άλλης Μεριάς της ∆.Ε. Πορταριάς- Μακρυνίτσας, της Τ.Κ. Αγ. Βλασίου και της Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων της ∆.Ε. Αρτέµιδας, της Τ.Κ. Αγριάς της ∆.Ε. Αγριάς-Αρτέµιδας, της Τ.Κ. Νεαπόλεως – Νέες Παγασεές και της Τ.Κ. Μελισσατίκων της ∆.Ε. Βόλου, του ∆ήµου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
Β: ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
• Της ∆.Ε. Αργαλαστής, της ∆.Ε. Αφετών, της Τ.Κ. Τρικερίου της ∆.Ε. Τρικερίου, της Τ.Κ. Μηλεών, της Τ.Κ. Βυζίτσας και της Τ.Κ. Πινακατών της ∆.Ε. Μηλεών και της ∆.Ε. Σηπιάδος του ∆ήµου Ν. Πηλίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
Γ: ΑΛΜΥΡΟΥ
• Της ∆.Ε. Πτελεού, της ∆.Ε. Σούρπης και της ∆.Ε. Αλµυρού του ∆ήµου Αλµυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
∆: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
• Της Τ.Κ. Κερασιάς της ∆.Ε. Κάρλας του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις) από την 26-2-18 στις παραπάνω περιοχές, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ζηµιές από τις καταστροφικές πληµµύρες .
Σημείωση: Οι περιοχές των δήµων που περιγράφονται παρακάτω είναι ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης µέχρι 12 Μαρτίου του έτους 2018 και ως εκ τούτου αν οι εµπλεκόµενοι ∆ήµοι θεωρούν ότι συντρέχουν οι λόγοι της ισχύος της παράτασης , θα πρέπει να επανέλθουν µε νεότερο αίτηµα για παράταση αυτών λίγο πριν την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης κήρυξης.
Οι περιοχές αυτές είναι:
• η Τ.Κ. Πορταριάς, της Δ.Ε. Πορταριάς και η Τ.Κ. Δρακείας της Δ.Ε. Αγριάς, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
• ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου,
• η Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Νηλείας και η Τ.Κ. Καλών Νερών της Δ.Ε. Μηλέων του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
• η Τ.Κ. Καναλίων της Δ.Ε. Κάρλας και η Τ.Κ. Κεραμιδίου της Δ.Ε. Κεραμιδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και
• η Τ.Κ. Ανάβρας της Δ.Ε. Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

Π.Ε Τρικάλων (κήρυξη έως 28 Μαΐου 2018)
Α: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
• της ∆.Ε. Καλαµπάκας, της ∆.Ε. Βασιλικής, της ∆.Ε. Τυµφαίων, της ∆.Ε. Κλεινοβού, της ∆.Ε. Χασίων και της ∆.Ε. Μαλακασίου του ∆ήµου Καλαµπάκας, της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Καλοµοίρας, της Τ.Κ. Αµπελοχωρίου, της Τ.Κ. Ματονερίου της ∆.Ε. Καστανιάς, του ∆ήµου Καλαµπάκας της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καλλιρόης, της Τ.Κ. Πολυθέας, της Τ.Κ. Καταφύτου της, Τ.Κ. Ανθούσης και της Τ.Κ. Χαλικίου της ∆.Ε. Ασπροποτάµου του ∆ήµου Καλαµπάκας της Π.Ε. Τρικάλων.
Β: ΤΡΙΚΑΙΩΝ
• της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τρικαίων, της ∆.Ε. Τρικαίων του ∆ήµου Τρικαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Πρίνου, της Τ.Κ. Γενεσίου , της Τ.Κ. Προδρόµου, της Τ.Κ. Ξυλοπάροικου της ∆.Ε. Κόζιακα του ∆ήµου Τρικαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Βαλτινού και της Τ.Κ. ∆ενδροχωρίου της ∆.Ε. Καλλιδένδρου του ∆ήµου Τρικαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Ριζώµατος, της Τ.Κ. Σπαθάδων και της Τ.Κ. Ελληνοκάστρου της ∆.Ε. Παραληθαίων του ∆ήµου Τρικαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Αρδανίου, της Τ.Κ. Αγρελιάς, της Τ.Κ. Κουµαριάς και της Τ.Κ. Λιόπρασου της ∆.Ε.Παληοκάστρου του ∆ήµου Τρικαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Χρυσαυγής της ∆.Ε. Εστιαιώτιδας του ∆ήµου Τρικαίων της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ.. Μεγάρχης, της Τ.Κ. ∆ιαλεχτού και της Τ.Κ. ∆ιποτάµου της ∆.Ε. Φαλώρειας του ∆ήµου Τρικαίων. της Π.Ε. Τρικάλων.
Γ: ΠΥΛΗΣ
• της ∆.Ε. Μυροφύλλου και της ∆.Ε. Νεράιδας του ∆ήµου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Πιαλείας, της Τ.Κ. Φιλύρας, της Τ.Κ. Φήκης και της Τ.Κ. Παραποτάµου της ∆Ε Πιαλείων του ∆ήµου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Πύλης, της Τ.Κ. Ροποτού και της Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς της ∆Ε Πύλης του ∆ήµου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Στουρναραϊίκων, της Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου, της Τ.Κ. Μεσοχώρας, της Τ.Κ. Νέας Πεύκης, της Τ.Κ. Μοσχοφύτου και της Τ.Κ. Πολυνερίου της ∆.Ε. Πινδαίων του ∆ήµου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Καλογήρων, της Τ.Κ. Αθαµανίας, της Τ.Κ. Βροντερού, της Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου και της Τ.Κ. Γαρδικίου της ∆Ε Αιθήκων του ∆ήµου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων.
∆: ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ
• της ∆.Ε. Φαρκαδόνας και της ∆.Ε. Οιχαλίας του ∆ήµου Φαρκαδόνας της Π.Ε. Τρικάλων.
• της Τ.Κ. Ταξιαρχών και της Τ.Κ. Πετροπόρου της ∆.Ε. Πελιναίων του ∆ήµου Φαρκαδόνας της Π.Ε. Τρικάλων.
Σημείωση: Οι περιοχές των δήµων που περιγράφονται παρακάτω είναι ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αντίστοιχα µέχρι 15 & 12 Μαρτίου του έτους 2018 και ως εκ τούτου αν οι εµπλεκόµενοι ∆ήµοι θεωρούν ότι συντρέχουν οι λόγοι της ισχύος της παράτασης , θα πρέπει να επανέλθουν µε νεότερο αίτηµα για παράταση αυτών λίγο πριν την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης κήρυξης.
Οι περιοχές αυτές είναι:
• με την υπ΄αριθμ. 48/15-1-2018 (ΑΔΑ:ΨΜΘ7ΛΡ-Β5Ω) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η Τ.Κ. Αμαράντου και η Τ.Κ. Καστανιάς της Δ.Ε. Καστανιάς, του Δήμου
Καλαμπάκας, η Τ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων της Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικαίων, η Τ.Κ. Νομής της Δ.Ε. Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας της Π.Ε Τρικάλων
και
• με την υπ΄αριθμ. 46/15-1-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΒΥ7ΛΡ-ΒΕΝ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η Τ.Κ. Κρανέας και η Τ.Κ. Στεφανίου της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου
Καλαμπάκας, η Τ.Κ. Γλίνου της Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικαίων και η Τ.Κ. Φανερωμένης και η Τ.Κ. Σερβωτών, της Δ.Ε. Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (κήρυξη έως 28 Μαΐου 2018)
Α: ΑΓΙΑΣ
• της ∆.Ε. Ευρυµένων του ∆ήµου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ. Σωτηρίτσας και της Τ.Κ. Σκλήθρου της ∆.Ε. Μελιβοίας του ∆ήµου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας της .
• Τ.Κ. Αγιάς , της Τ.Κ Ποταµιάς, της Τ.Κ Μεγαλοβρύσου, της Τ.Κ. Ελάφου της ∆.Ε. Αγιάς του ∆ήµου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας .
• της Τ.Κ Ανατολής της ∆.Ε. Λακέρειας του ∆ήµου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας.
Β: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
• της ∆.Ε. Ποταµιάς του ∆ήµου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.
• της ∆.Κ. Βερδικούσιας της ∆.Ε. Βερδικούσιας του ∆ήµου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.
Γ: ΚΙΛΕΛΕΡ
• το ∆ήµο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, εκτός της Τ.Κ Καλαµακίου της ∆.Ε. Κιλελέρ και της Τ.Κ. Μικρού Βουνού της ∆.Ε. Κράνώνας .
∆: ΤΕΜΠΩΝ
• της ∆.Ε. Κάτω Ολύµπου του ∆ήµου Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας
• της Τ.Κ. Καλλιπεύκης και της Τ.Κ. Ιτέας της ∆.Ε. Γόνων του ∆ήµου Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ. Αµπελακίων της ∆.Ε. Αµπελακίων του ∆ήµου Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ. Παραποτάµου της ∆.Ε. Μακρυχωρίου του ∆ήµου Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας.
Ε: ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• της Τ.Κ. Υπέρειας, της Τ.Κ Κρήνης, της Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και της Τ.Κ Ευυδρίου της ∆.Ε. Ενιπέα του ∆ήµου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ Φαρσάλων και της Τ.Κ Αχιλλείου της ∆.Ε. Φαρσάλων του ∆ήµου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ Χαλκιάδων, της Τ.Κ Νεράιδας, της Τ.Κ Πολυδαµείου και της Τ.Κ. Ερέτρειας της ∆.Ε. Πολυδάµαντα του ∆ήµου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ ∆ένδρων, της Τ.Κ Ναρθακίου και της Τ.Κ ∆ιλόφου της ∆.Ε. Ναρθακίου του ∆ήµου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.
ΣΤ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
• της ∆.Ε. Γιαννούλης του ∆ήµου Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας.
Σημείωση: Οι περιοχές των δήµων που περιγράφονται παρακάτω είναι ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αντίστοιχα µέχρι 12 η 15 Μαρτίου του έτους 2018 και ως εκ τούτου αν οι εµπλεκόµενοι ∆ήµοι θεωρούν ότι συντρέχουν οι λόγοι της ισχύος της παράτασης , θα πρέπει να επανέλθουν µε νεότερο αίτηµα για παράταση αυτών λίγο πριν την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης κήρυξης.
Οι περιοχές αυτές είναι:
• με την υπ΄αριθμ. 48/15-1-2018 (ΑΔΑ:ΨΜΘ7ΛΡ-Β5Ω) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η Τ.Κ. Σκήτης και η Τ.Κ. Μελιβοίας της Δ.Ε. Μελιβοίας, του Δήμου Αγιάς
της Π.Ε Λάρισας είναι ήδη κηρυγμένες σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 15-03-2018
• με την υπ΄αριθμ. 46/15-1-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΒΥ7ΛΡ-ΒΕΝ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η Τ.Κ. Γόνων της Δ.Ε. Γόννων του Δήμου Τεμπών της Π.Ε Λάρισας είναι
ήδη κηρυγμένη σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 12-03-2018
• με την υπ΄αριθμ. 61/21-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΝ5Ψ7ΛΡ-ΕΜ7) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η Τ.Κ Καλαμακίου της Δ.Ε. Κιλελέρ και η Τ.Κ. Μικρού Βουνού της Δ.Ε.
Κράννωνος του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε Λάρισας είναι ήδη κηρυγμένες σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 12-03-2018
karditsalive.net