Τo Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι συνεχίζονται οι δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»  για το Μελισσοκομικό Έτος 2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος, είναι η υποβολή της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.

Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών κατατίθεται απευθείας ή μέσω του Κέντρου Μελισσοκομίας Θεσσαλίας,  στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της Δήλωσης κατεχόμενων κυψελών στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος θεωρήσει  το  μελισσοκομικό του βιβλιάριο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να αιτηθούν για τη μετακίνηση των μελισσιών που θα πραγματοποιηθεί ή κατά τη φθινοπωρινή- χειμερινή περίοδο ή  κατά την εαρινή – θερινή περίοδο ή  τμηματικά και στις δύο περιόδους (π.χ. τα μισά μελίσσια κατά τη φθινοπωρινή- χειμερινή περίοδο και τα υπόλοιπα κατά την εαρινή – θερινή περίοδο).

Για τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 η αίτηση θα υποβληθεί έως 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Για τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 11 Φεβρουαρίου έως 20 Ιουνίου 2021 η αίτηση θα υποβληθεί από 1 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2021.

Η αίτηση συμμετοχής και η  υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας  σε πρωτότυπη – έντυπη μορφή ή σε σκαναρισμένο αντίγραφο ή μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.

Τα δικαιολογητικά (ΜΑΑΕ, εκκαθαριστικό, άδεια κυκλοφορίας) και τα παραστατικά (δελτία αποστολής και φορτωτικές) της δράσης θα  υποβληθούν  με νέα  αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας  έως   20 Ιουνίου 2021

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση «Αντικατάσταση κυψελών» θα υποβληθεί μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2021.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων παρακαλούμε  να επικοινωνούν με το Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2421032946  και στο Email: mkthessalias@yahoo.com